Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

12. Förberedelsen av en EU-strategi för covid-19-vaccinering, inbegripet dess yttre dimension (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelsen av en EU-strategi för covid-19-vaccinering, inbegripet dess yttre dimension (2020/2911(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland och Edina Tóth.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Bernd Lange.

Talare: Margaritis Schinas och Michael Roth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy