Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2791(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0421/2020

Ingivna texter :

B9-0421/2020

Debatter :

PV 16/12/2020 - 13
CRE 16/12/2020 - 13

Omröstningar :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15
CRE 17/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0378

Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

13. Strategin för EU:s säkerhetsunion (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Strategin för EU:s säkerhetsunion (2020/2791(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Fabienne Keller för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto och Joachim Stanisław Brudziński.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Jorge Buxadé Villalba.

Talare: Margaritis Schinas och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, om strategin för EU:s säkerhetsunion (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy