Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2896(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0402/2020

Разисквания :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15
CRE 17/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0379

Протокол
XML 6k
Сряда, 16 декември 2020 г. - Брюксел

14. Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (2020/2896(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Irène Tolleret, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Isabella Adinolfi, независим член на ЕП, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann и Gwendoline Delbos-Corfield.

Изказаха се Helena Dalli и Michael Roth.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau и Sophia in ’t Veld, от името на групата Renew, Maria da Graça Carvalho и Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Maria Noichl, от името на групата S&D, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop и Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, относно необходимостта от специален състав на Съвета относно равенството между половете (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska и Grzegorz Tobiszowski, от името на групата ECR, относно необходимостта от специален състав на Съвета относно равенството между половете (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 6 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност