Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0402/2020

Keskustelut :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15
CRE 17/12/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0379

Pöytäkirja
XML 5k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2020 - Bryssel

14. Tarve erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tarve erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon (2020/2896(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Irène Tolleret Renew-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Isabella Adinolfi, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann ja Gwendoline Delbos-Corfield.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Michael Roth.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau ja Sophia in ’t Veld Renew-ryhmän puolesta, Maria da Graça Carvalho ja Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop ja Elena Kountoura GUE/NGL-ryhmän puolesta tarpeesta erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020)

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska ja Grzegorz Tobiszowski ECR-ryhmän puolesta sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän neuvoston erityiskokoonpanoon tarpeesta (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 15 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö