Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2896(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0402/2020

Debatten :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Stemmingen :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15
CRE 17/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0379

Notulen
XML 5k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel

14. De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (2020/2896(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid, Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann en Gwendoline Delbos-Corfield.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Michael Roth.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau en Sophia in ’t Veld, namens de Renew-Fractie, Maria da Graça Carvalho en Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop en Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Raad “Gendergelijkheid” (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska en Grzegorz Tobiszowski, namens de ECR-Fractie, over de noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid