Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0402/2020

Debaty :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15
CRE 17/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0379

Protokół
XML 5k
Środa, 16 grudnia 2020 r. - Bruksela

14. Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci (2020/2896(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Frances Fitzgerald w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Irène Tolleret w imieniu grupy Renew, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Isabella Adinolfi niezrzeszona, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy GUE/NGL, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann i Gwendoline Delbos-Corfield.

Głos zabrali Helena Dalli i Michael Roth.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau i Sophia in ’t Veld, w imieniu grupy Renew, Maria da Graça Carvalho i Frances Fitzgerald, w imieniu grupy PPE, Maria Noichl, w imieniu grupy S&D, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun i Monika Vana, w imieniu grupy Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop i Elena Kountoura, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie potrzeby stworzenia osobnego składu Rady do spraw równości płci (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska i Grzegorz Tobiszowski, w imieniu grupy ECR, w sprawie potrzeby stworzenia osobnego składu Rady do spraw równości płci (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności