Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2896(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0402/2020

Debatter :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 15
CRE 17/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0379

Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

14. Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet (2020/2896(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Irène Tolleret för Renew-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Isabella Adinolfi, grupplös, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann och Gwendoline Delbos-Corfield.

Talare: Helena Dalli och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau och Sophia in ’t Veld, för Renew-gruppen, Maria da Graça Carvalho och Frances Fitzgerald, för PPE-gruppen, Maria Noichl, för S&D-gruppen, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop och Elena Kountoura, för GUE/NGL-gruppen, om behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska och Grzegorz Tobiszowski, för ECR-gruppen, om behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy