Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0187/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0364

Протокол
XML 18k
Сряда, 16 декември 2020 г. - Брюксел

15. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването

Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 ***
Препоръка относно регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2020)0357)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 14)

Предложение за междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси
Доклад относно сключване на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0358)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 15)

Нова стратегия за европейските МСП
Доклад относно нова стратегия за европейските МСП [2020/2131(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0359)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 16)

МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
Предложение за резолюция B9-0428/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0360)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 17)

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A9-0187/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0364)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 21)

Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
Предложение за резолюция B9-0403/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0370)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 27)

Силна социална Европа за справедливи промени
Доклад относно силна социална Европа за справедливи промени [2020/2084(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0371)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 28)

Устойчиво корпоративно управление
Доклад относно устойчивото корпоративно управление [2020/2137(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0372)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 29)

Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0400/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0373)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 30)

(Заседанието беше прекъснато в 18.11 ч.)

Последно осъвременяване: 6 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност