Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0035(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0187/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0364

Zápis
XML 15k
Středa, 16. prosince 2020 - Brusel

15. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování

Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 ***
Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0260/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0357)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 14)

Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů
Zpráva o uzavření Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0358)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 15)

Nová strategie pro evropské malé a střední podniky
Zpráva o nové strategii pro evropské malé a střední podniky [2020/2131(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0359)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 16)

VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje
Návrh usnesení B9-0428/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0360)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 17)

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A9-0187/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0364)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 21)

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“
Návrh usnesení B9-0403/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0370)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 27)

Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Zpráva o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci [2020/2084(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0371)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 28)

Udržitelná správa a řízení společností
Zpráva o udržitelné správě a řízení společností [2020/2137(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0372)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 29)

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0400/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0373)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 30)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:11.)

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí