Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0035(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0187/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0364

Protokol
XML 15k
Onsdag den 16. december 2020 - Bruxelles

15. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen

Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 ***
Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2020)0357)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 14)

Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter
Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0358)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 15)

En ny strategi for europæiske SMV'er
Betænkning om en ny strategi for europæiske SMV'er [2020/2131(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0359)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 16)

FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter
Forslag til beslutning B9-0428/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0360)
((Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 17)

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A9-0187/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0364)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 21)

Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack
Forslag til beslutning B9-0403/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0370)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 27)

Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
Betænkning om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling [2020/2084(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Dennis Radtke og Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0371)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 28)

Bæredygtig virksomhedsledelse
Betænkning om bæredygtig virksomhedsledelse [2020/2137(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0372)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 29)

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0400/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0373)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 30)

(Mødet afbrudt kl. 18.11)

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik