Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0187/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0364

Notulen
XML 14k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel

15. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 ***
Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2020)0357)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 14)

Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen
Verslag over de sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0358)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 15)

Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
Verslag over een nieuwe strategie voor Europese kmo's [2020/2131(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0359)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 16)

MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen
Ontwerpresolutie B9-0428/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0360)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 17)

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A9-0187/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0364)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 21)

Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack"
Ontwerpresolutie B9-0403/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0370)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 27)

Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
Verslag over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities [2020/2084(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Dennis Radtke en Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0371)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 28)

Duurzame corporate governance
Verslag over duurzame corporate governance [2020/2137(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0372)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 29)

Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Ontwerpresolutie B9-0400/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0373)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 30)

(De vergadering wordt om 18.11 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid