Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0035(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0187/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0364

Protokół
XML 14k
Środa, 16 grudnia 2020 r. - Bruksela

15. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania

Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 ***
Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0357)
(
Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 14)

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, a także nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych
Sprawozdanie dotyczące zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0358)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 15)

Nowa strategia dla europejskich MŚP
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP [2020/2131(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0359)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 16)

WRF, warunkowość praworządnościowa i zasoby własne
Projekt rezolucji B9-0428/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0360)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 17)

Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A9-0187/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0364)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 21)

Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości”
Projekt rezolucji B9-0403/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0370)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 27)

Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
Sprawozdanie w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji [2020/2084(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawcy: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0371)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 28)

Zrównoważony ład korporacyjny
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego [2020/2137(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0372)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 29)

Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0400/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0373)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 30)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.11.)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności