Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0035(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0187/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0364

Zápisnica
XML 15k
Streda, 16. decembra 2020 - Brusel

15. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 ***
Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0260/2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0357)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 14)

Návrh Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov
Správa o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0358)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 15)

Nová stratégia pre európske MSP
Správa o novej stratégii pre európske MSP [2020/2131(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0359)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 16)

VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje
Návrh uznesenia B9-0428/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0360)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 17)

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A9-0187/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0364)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 21)

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack
Návrh uznesenia B9-0403/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0370)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 27)

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie [2020/2084(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0371)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 28)

Udržateľná správa a riadenie spoločností
Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností [2020/2137(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0372)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 29)

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0400/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0373)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 30)

(Rokovanie bolo prerušené o 18.11 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia