Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0187/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0364

Protokoll
XML 15k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

15. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten

Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 ***
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Margarida Marques (A9-0260/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0357)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 14)

Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel
Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0358)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 15)

En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
Betänkande om en ny strategi för europeiska små och medelstora företag [2020/2131(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0359)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 16)

Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel
Resolutionsförslag B9-0428/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0360)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 17)

Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A9-0187/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0364)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 21)

Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack
Resolutionsförslag B9-0403/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0370)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 27)

Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
Betänkande om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar [2020/2084(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Dennis Radtke och Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0371)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 28)

Hållbar bolagsstyrning
Betänkande om hållbar bolagsstyrning [2020/2137(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0372)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 29)

Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0400/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0373)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 30)

(Sammanträdet avbröts kl. 18.11.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy