Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

17. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι
Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020·

Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» [2019/2206(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Fabienne Keller (A9-0245/2020

Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή [2019/2208(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020·

Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας
Πρόταση ψηφίσματος B9-0421/2020·

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0402/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 στις 8.45.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου