Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

17. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel
Resolutionsförslag B9-0428/2020;

Genomförandet av Dublin III-förordningen
Betänkande om genomförandet av Dublin III-förordningen [2019/2206(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Genomförandet av återvändandedirektivet
Betänkande om genomförandet av återvändandedirektivet [2019/2208(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning
Resolutionsförslag B9-0401/2020;

Strategin för EU:s säkerhetsunion
Resolutionsförslag B9-0421/2020;

Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet
Resolutionsförslag B9-0402/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 17 december 2020 kl. 08.45.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy