Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 6k
Srijeda, 16. prosinca 2020. - Bruxelles

20. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i njoj srodnih spojeva (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde za dodjelu pondera rizika izloženostima u obliku specijaliziranog financiranja (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 radi uvrštavanja Republike Uzbekistana među zemlje koje koriste carinske povlastice u okviru sustava OSP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenog 2020.

Produljenje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu brisanja Mongolije iz tablice u točki I. Priloga (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 7. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka i Delegirane uredbe (EU) 2016/341 u pogledu oznaka koje se upotrebljavaju u određenim obrascima (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i V. Uredbi (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje kako bi se uzelo u obzir povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) u pogledu označivanja (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koju treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u odnosu na Sjevernu Irsku (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/1122 u pogledu funkcioniranja Registra Unije na temelju Uredbe (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. studenog 2020.

Produljenje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti