Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 8k
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles

20. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru atribuirea ponderilor de risc în cazul expunerilor la finanțări specializate (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 prin includerea Republicii Uzbekistan în grupul țărilor care beneficiază de preferințe tarifare în cadrul SGP+ (C(2020)08259 – 2020/2900(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2020

Prelungirea termenului pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 7 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește cerințele comune în materie de date și a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 în ceea ce privește codurile care trebuie utilizate în anumite formulare (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce privește data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) 2019/125 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, astfel încât să se țină seama de retragerea Regatului Unit din Uniune (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: EMPL

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) în ceea ce privește atenționarea (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/1122 în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii având în vedere Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 noiembrie 2020

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului

retrimis comisiei competente: ENVI

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate