Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 16. prosince 2020 - Brusel

21. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - lhůta: 11. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - lhůta: 11. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - lhůta: 1. března 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - lhůta: 11. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 a (EU) 2019/2024, pokud jde o požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť, elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami, chladicích spotřebičů, světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů, elektronických displejů, myček nádobí pro domácnost, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - lhůta: 5. března 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - lhůta: 27. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí