Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Srijeda, 16. prosinca 2020. - Bruxelles

21. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za diklofop, fluopiram, ipkonazol i terbutilazin u ili na određenim proizvodima (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - rok: 11. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benalaksil, benalaksil-M, diklobenil, fluopikolid, prokinazid i piridalil u ili na određenim proizvodima (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - rok: 11. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu botaničkih vrsta koje sadržavaju hidroksiantracenske derivate (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - rok: 1. ožujka 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klordekon u ili na određenim proizvodima (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - rok: 11. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni uredaba (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 i (EU) 2019/2024 u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka, elektromotora i pogona s promjenjivom brzinom, rashladnih uređaja, izvora svjetlosti i zasebnih predspojnih naprava, elektroničkih zaslona, kućanskih perilica posuđa, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - rok: 5. ožujka 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu skupine tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (obuhvaćajući točno definirane tvari i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode ili biološke materijale, polimere i homologne tvari) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - rok: 27. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti