Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel

21. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine in of op bepaalde producten (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - termijn: 11 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl in of op bepaalde producten (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - termijn: 11 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft botanische soorten die hydroxyantraceenderivaten bevatten (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - termijn: 1 maart 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloordecone in of op bepaalde producten betreft (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - termijn: 11 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 en (EU) 2019/2024, wat betreft de eisen inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten, elektromotoren en snelheidsvariatoren, koelapparaten, lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparatuur, elektronische beeldschermen, huishoudelijke afwasmachines, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties en koelapparaten met een directe-verkoopfunctie (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - termijn: 5 maart 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (die duidelijk gedefinieerde stoffen, stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen, polymeren en homologen omvat) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - termijn: 27 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE, IMCO.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid