Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles

21. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru diclofop, fluopiram, ipconazol și terbutilazin din sau de pe anumite produse (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - termen: 11 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benalaxil, benalaxil-M, diclobenil, fluopicolid, proquinazid și piridalil din sau de pe anumite produse (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - termen: 11 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește speciile botanice care conțin derivați de hidroxiantracen (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - termen: 1 martie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clordecon din sau de pe anumite produse (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - termen: 11 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 și (UE) 2019/2024 în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile serverelor și produselor pentru stocarea datelor, motoarelor electrice și variatoarelor de viteză, aparatelor frigorifice, surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate, afișajelor electronice, mașinilor de spălat vase de uz casnic, mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, precum și aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - termen: 5 martie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grupa de substanțe 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol etoxilat (care acoperă substanțe bine definite și substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice, polimeri și omologi) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - termen: 27 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate