Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 16 декември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Честване на 250-ата годишнина от рождението на Лудвиг Ван Бетховен
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. - МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси - Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 *** - Предложение за междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси - Регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***II (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 9.Внасяне на документи
 10.Първо гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Подготовка на стратегия на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19, включително нейното външно измерение (разискване)
 13.Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност (разискване)
 14.Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (разискване)
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Второ гласуване
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 22.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 23.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (188 kb) Списък на присъствалите (42 kb) Резултати от различните гласувания (479 kb) Поименни гласувания (17653 kb) 
 
Протокол (188 kb) Списък на присъствалите (42 kb) Резултати от различните гласувания (479 kb) Поименни гласувания (17653 kb) 
 
Протокол (81 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (121 kb) Поименни гласувания (341 kb) 
 
Протокол (324 kb) Списък на присъствалите (84 kb) Резултати от различните гласувания (364 kb) Поименни гласувания (2657 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност