Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2020 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Ludwig van Beethovenin syntymän 250-vuotisjuhlallisuudet
 4.Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät - Monivuotinen rahoituskehys, oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuus ja omat varat - Neuvoston asetus vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta *** - Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien uusien omien varojen käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma - Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***II (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Ensimmäiset äänestykset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.EU:n covid-19-rokotusstrategian, myös sen ulkoisen ulottuvuuden, valmistelu (keskustelu)
 13.EU:n turvallisuusunionistrategia (keskustelu)
 14.Tarve erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon (keskustelu)
 15.Äänestystulosten ilmoittaminen
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Toiset äänestykset
 18.Äänestysselitykset
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 21.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 22.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 23.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (41 kb) Äänestysten tulokset (424 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (9563 kb) 
 
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (41 kb) Äänestysten tulokset (424 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (9563 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (107 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (346 kb) 
 
Pöytäkirja (288 kb) Läsnäololista (74 kb) Äänestysten tulokset (281 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2643 kb) 
Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö