Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2020 m. gruodžio 16 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Ludwigo van Beethoveno 250-osios gimimo metinės
 4.2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - DFP, teisinės valstybės sąlyga ir nuosavi ištekliai - Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa *** - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires siekiant nustatyti naujus nuosavus išteklius - reglamentas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***II (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 9.Gauti dokumentai
 10.Pirmasis balsavimas
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.ES skiepijimo nuo COVID-19 strategijos rengimas, įskaitant jos išorės aspektą (diskusijos)
 13.ES saugumo sąjungos strategija (diskusijos)
 14.Būtinybė įsteigti specialią Tarybos sudėtį, skirtą lyčių lygybės klausimams (diskusijos)
 15.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Antrasis balsavimas
 18.Paaiškinimai dėl balsavimo
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 21.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 22.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 23.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (159 kb) Dalyvių sąrašas (41 kb) Balsavimo rezultatai (425 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (17657 kb) 
 
Protokolas (159 kb) Dalyvių sąrašas (41 kb) Balsavimo rezultatai (425 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (17657 kb) 
 
Protokolas (77 kb) Dalyvių sąrašas (12 kb) Balsavimo rezultatai (104 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (342 kb) 
 
Protokolas (295 kb) Dalyvių sąrašas (75 kb) Balsavimo rezultatai (313 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2641 kb) 
Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika