Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 16 december 2020 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Viering van de 250e geboortedag van Ludwig van Beethoven
 4.Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 - MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen - Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 *** - Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Uitreiking van de Sacharovprijs (plechtige vergadering)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 9.Ingekomen stukken
 10.Eerste stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Voorbereiding van een EU-strategie inzake COVID-19-vaccinatie, met inbegrip van de externe dimensie daarvan (debat)
 13.EU-strategie voor de veiligheidsunie (debat)
 14.De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (debat)
 15.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Tweede stemming
 18.Stemverklaringen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 22.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 23.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (160 kb) Presentielijst (41 kb) Stemmingsuitslagen (424 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (17657 kb) 
 
Notulen (160 kb) Presentielijst (41 kb) Stemmingsuitslagen (424 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (17657 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (12 kb) Stemmingsuitslagen (104 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (333 kb) 
 
Notulen (298 kb) Presentielijst (74 kb) Stemmingsuitslagen (288 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2648 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid