Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Ludwig van Beethoven 250 år
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 - Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel - Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 *** - Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel - Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***II (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 9.Inkomna dokument
 10.Första omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Förberedelsen av en EU-strategi för covid-19-vaccinering, inbegripet dess yttre dimension (debatt)
 13.Strategin för EU:s säkerhetsunion (debatt)
 14.Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet (debatt)
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 22.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 23.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (159 kb) Närvarolista (41 kb) Omröstningsresultat (422 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9562 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Närvarolista (41 kb) Omröstningsresultat (422 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9562 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (109 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (338 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Närvarolista (75 kb) Omröstningsresultat (279 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2640 kb) 
Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy