Indeks 
Zapisnik
XML 159kPDF 288kWORD 76k
Srijeda, 16. prosinca 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Svečanost povodom 250. obljetnice rođenja Ludwiga van Beethovena
 4.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. do 11. prosinca 2020. - VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva - Uredba Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. *** - Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava - Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***II (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Prvi krug glasovanja
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Priprema strategije EU-a za cijepljenje protiv bolesti COVID-19, uključujući njezinu vanjsku dimenziju (rasprava)
 13.Strategija EU-a za sigurnosnu uniju (rasprava)
 14.Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost (rasprava)
 15.Objava rezultata glasovanja
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Drugi krug glasovanja
 18.Obrazloženja glasovanja
 19.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 20.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 21.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 22.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 23.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:36 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Prijelazne odredbe za potporu iz EPFRR-a i EFJP-a u 2021. i 2022. godini ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVE PARLAMENTA, ZAJEDNIČKE IZJAVE, IZJAVE KOMISIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0354)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 11)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Dodatna sredstva u kontekstu pandemije bolesti COVID-19: REACT-EU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2020)0355)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 12)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Provedba Dublinske uredbe III
Izvješće o provedbi Dublinske uredbe III [2019/2206(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0361)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 18)

Provedba Direktive o vraćanju
Izvješće o provedbi Direktive o vraćanju [2019/2208(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0362)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 19)


3. Svečanost povodom 250. obljetnice rođenja Ludwiga van Beethovena

Predsjedatelj je održao govor povodom 250. obljetnice rođenja Ludwiga van Beethovena.

Nazočni su ustali i poslušali Beethovenovu Odu radosti u izvedbi ansambla Oxalys iz Bruxellesa.


4. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. do 11. prosinca 2020. - VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva - Uredba Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. *** - Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava - Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***II (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. do 11. prosinca 2020. (2020/2862(RSP))

VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva (2020/2923(RSP))

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0260/2020)

Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (predsjedatelj Vijeća), Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) i Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Sabrina Pignedoli, nezavisna zastupnica.

Jan Olbrycht predstavio je preporuku A9-0260/2020.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

Margarida Marques predstavio je preporuku A9-0260/2020, Esteban González Pons predstavio je izvješće A9-0261/2020 i Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa predstavili su preporuku za drugo čitanje A9-0262/2020.

Govorili su Terry Reintke (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń i Ivan Štefanec.

Govorili su Ursula von der Leyen i Charles Michel.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial i Margarida Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer i Moritz Körner, u ime Kluba zastupnika Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund i Damian Boeselager, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., Međuinstitucijskom sporazumu, Instrumentu EU-a za oporavak i Uredbi o vladavini prava (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş i Tomasz Piotr Poręba, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o VFO-u, uvjetovanosti vladavine prava i paketu vlastitih sredstava (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Rasprava je zaključena.

Predsjedateljica je priopćila da nije uložen prijedlog za odbijanje niti amandman u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika u vezi sa stajalištem Vijeća u prvom čitanju (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Akt se stoga smatra usvojenim (P9_TA(2020)0356).
(Prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 13)

Glasovanje: točka 15 zapisnika od 16.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 16.12.2020. i točka 2 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:05 h.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:11 h.


6. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:11 h do 12:40 h u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade Saharov demokratskoj oporbi u Bjelarusu, koju predstavljaju Svetlana Tihanovska i Veronika Cepkalo.

Prije dodjele nagrade predsjedatelj je zaželio dobrodošlicu i ostalim predstavnicima demokratske oporbe u Bjelarusu koji su također prisutni u vijećnici, odnosno Sergeju Dilevskom, Alesu Bjaljackom i Štefanu Putsili, kao i Svetlani Aleksijevič, koja je na svečanoj sjednici prisustvovala na daljinu, te ovogodišnjim finalistima.

Predsjedatelj je izrazio žaljenje zbog toga što nisu svi predstavnici demokratske oporbe u Bjelarusu mogli biti prisutni, posebno politički zatvorenik Sergej Tihanovski, kao i Mikola Statkevič i Maria Kolesnikova, koje su predstavljali članovi njihovih obitelji, Maria Adamovic i Tatiana Komič.

Na kraju je ponovno pozvao na oslobođenje laureata Nagrade Saharov Ilhama Tothija, Raifa Badawija i Nasrin Sotoudeh, koji su još uvijek u pritvoru.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:40 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:45 h.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)

Predsjedateljica je objavila da nije zaprimila zahtjev od zastupnika ili jednog odnosno više klubova zastupnika koji dosežu srednji prag u pogledu stupanja u međuinstitucijske pregovore objavljene u zapisniku od ponedjeljka 14. prosinca 2020 (točka 10 zapisnika od 14.12.2020.).

Odbor LIBE je mogao početi s pregovorima nakon isteka roka iz članka 71. stavka 2. Poslovnika.


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 3/2020 – Odbor regija (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 5-INF/2020 - dio IV. - Sud Europske unije (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 3/2020 - ESVD (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. DEC 1/2020 - ESVD (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 2/2020 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 1-DEC/2020 - dio IV. - Sud Europske unije (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

2) parlamentarnih odbora

2.1) izvješća

- *** Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - AFCO - Izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - CONT - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Uredba Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. ***
Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0260/2020);

Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava
Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Nova strategija za europske MSP-ove
Izvješće o novoj strategiji za europske MSP-ove [2020/2131(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
Prijedlog rezolucije B9-0428/2020;

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A9-0187/2020);

Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
Prijedlog rezolucije B9-0403/2020;

Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Izvješće o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju [2020/2084(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Održivo korporativno upravljanje
Izvješće o održivom korporativnom upravljanju [2020/2137(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0400/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 14 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 18 sati.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:47 h.)


PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


12. Priprema strategije EU-a za cijepljenje protiv bolesti COVID-19, uključujući njezinu vanjsku dimenziju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema strategije EU-a za cijepljenje protiv bolesti COVID-19, uključujući njezinu vanjsku dimenziju (2020/2911(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Margaritis Schinas (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joanna Kopcińska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland i Edina Tóth.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorio je Bernd Lange.

Govorili su Margaritis Schinas i Michael Roth.

Rasprava je zaključena.


13. Strategija EU-a za sigurnosnu uniju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Strategija EU-a za sigurnosnu uniju (2020/2791(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Margaritis Schinas (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabienne Keller, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Annalisa Tardino, u ime Kluba zastupnika ID-a, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Antoni Comín i Oliveres, nezavisni zastupnik, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto i Joachim Stanisław Brudziński.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorio je Jorge Buxadé Villalba.

Govorili su Margaritis Schinas i Michael Roth.

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).


14. Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost (2020/2896(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Helena Dalli (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Frances Fitzgerald, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Heléne Fritzon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Irène Tolleret, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Isabella Adinolfi, nezavisna zastupnica, Eugenia Rodríguez Palop, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann i Gwendoline Delbos-Corfield.

Govorili su Helena Dalli i Michael Roth.

Prijedlozi rezolucija koji su podneseni na temelju članka 132. stavka 2. i kojima se zaključuje rasprava:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau i Sophia in ’t Veld, u ime Kluba zastupnika Renew, Maria da Graça Carvalho i Frances Fitzgerald, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Noichl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun i Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eugenia Rodríguez Palop i Elena Kountoura, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o potrebi za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska i Grzegorz Tobiszowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o potrebi za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).


15. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja

Uredba Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. ***
Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Potrebna većina zastupnika u Parlamentu)

NACRT UREDBE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0357)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 14)

Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava
Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0358)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 15)

Nova strategija za europske MSP-ove
Izvješće o novoj strategiji za europske MSP-ove [2020/2131(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0359)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 16)

VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
Prijedlog rezolucije B9-0428/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0360)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 17)

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A9-0187/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0364)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 21)

Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
Prijedlog rezolucije B9-0403/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0370)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 27)

Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Izvješće o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju [2020/2084(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0371)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 28)

Održivo korporativno upravljanje
Izvješće o održivom korporativnom upravljanju [2020/2137(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0372)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 29)

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0400/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0373)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 30)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 18:11 h.)


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:02 h.


17. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
Prijedlog rezolucije B9-0428/2020;

Provedba Dublinske uredbe III
Izvješće o provedbi Dublinske uredbe III [2019/2206(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Provedba Direktive o vraćanju
Izvješće o provedbi Direktive o vraćanju [2019/2208(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Provedba zakonodavstva EU-a o vodama
Prijedlog rezolucije B9-0401/2020;

Strategija EU-a za sigurnosnu uniju
Prijedlog rezolucije B9-0421/2020;

Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost
Prijedlog rezolucije B9-0402/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 21 h 15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se sutra, u četvrtak 17. prosinca 2020. u 8:45 h.


18. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


19. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


20. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i njoj srodnih spojeva (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde za dodjelu pondera rizika izloženostima u obliku specijaliziranog financiranja (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 radi uvrštavanja Republike Uzbekistana među zemlje koje koriste carinske povlastice u okviru sustava OSP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenog 2020.

Produljenje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu brisanja Mongolije iz tablice u točki I. Priloga (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 7. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka i Delegirane uredbe (EU) 2016/341 u pogledu oznaka koje se upotrebljavaju u određenim obrascima (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i V. Uredbi (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje kako bi se uzelo u obzir povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) u pogledu označivanja (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koju treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u odnosu na Sjevernu Irsku (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. prosinca 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/1122 u pogledu funkcioniranja Registra Unije na temelju Uredbe (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. studenog 2020.

Produljenje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ENVI


21. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za diklofop, fluopiram, ipkonazol i terbutilazin u ili na određenim proizvodima (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - rok: 11. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benalaksil, benalaksil-M, diklobenil, fluopikolid, prokinazid i piridalil u ili na određenim proizvodima (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - rok: 11. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu botaničkih vrsta koje sadržavaju hidroksiantracenske derivate (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - rok: 1. ožujka 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klordekon u ili na određenim proizvodima (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - rok: 11. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni uredaba (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 i (EU) 2019/2024 u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka, elektromotora i pogona s promjenjivom brzinom, rashladnih uređaja, izvora svjetlosti i zasebnih predspojnih naprava, elektroničkih zaslona, kućanskih perilica posuđa, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - rok: 5. ožujka 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu skupine tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (obuhvaćajući točno definirane tvari i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode ili biološke materijale, polimere i homologne tvari) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - rok: 27. veljače 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO


22. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

Sukladno članku 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava INF 3/2020 - dio X. – ESVD.

Sukladno članku 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava N° 5-INF/2020 - dio IV. - Sud Europske unije.

Sukladno članku 31. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava DEC 2/2020 - dio VI. - Europski gospodarski i socijalni odbor.

Sukladno članku 31. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava DEC 3/2020 - dio VII. - Odbor regija.

Sukladno članku 31. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2020 - dio X. - ESVD.

Sukladno članku 31. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava N° 1-DEC/2020 - dio IV. - Sud Europske unije.


23. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili kubovi zastupnika zatražili su u skladu s člankom 144. Poslovnika održavanje takve rasprave za navedene prijedloge rezolucija:

I.   Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno o slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani i Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stanju u Egiptu, posebno o slučaju aktivista EIPR-a (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno o slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (B9-0426/2020);

- Kati Piri i Pierfrancesco Majorino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno o slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno o slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno o slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan i Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno o slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR) (B9-0442/2020).

II.   Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz i Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (B9-0432/2020);

- Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová i Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (B9-0436/2020).

III.   Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ID-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk i Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0440/2020);

- Kati Piri i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska i Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan i Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (B9-0445/2020).

Vrijeme za izlagane bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 171. Poslovnika.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 662.276/OJJE).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti