Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0187/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2020)0364

Протокол
XML 12k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването
CRE

Председателят прочете резултатите от гласуването:

МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
Предложение за резолюция B9-0428/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0360)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 17)

(Предложението за резолюция B9-0429/2020 отпада.)

Прилагане на Регламента „Дъблин III“
Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ [2019/2206(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0361)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 18)

Доклад за изпълнение на Директивата за връщането
Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането [2019/2208(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0362)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 19)

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите
Предложение за резолюция B9-0401/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0377)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 34)

Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
Предложение за резолюция B9-0421/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0378)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 35)

Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете
Предложение за резолюция B9-0402/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0379)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 36)

Изказвания

Adrián Vázquez Lázara (председател на комисията JURI) преди откриването на първото гласуване, за да поиска следният въпрос да бъде върнат в компетентната комисия за целите на междуинституционалните преговори, съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Искането е поставено на гласуване след окончателното глсуване на предложението на Комисията (точка 9 от протокола от 17.12.2020 г.).

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност