Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0187/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0364

Protokoll
XML 10k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel
Resolutionsförslag B9-0428/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0360)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 17)

(Resolutionsförslag B9-0429/2020 bortföll.)

Genomförandet av Dublin III-förordningen
Betänkande om genomförandet av Dublin III-förordningen [2019/2206(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0361)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 18)

Genomförandet av återvändandedirektivet
Betänkande om genomförandet av återvändandedirektivet [2019/2208(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0362)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 19)

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning
Resolutionsförslag B9-0401/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0377)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 34)

Strategin för EU:s säkerhetsunion
Resolutionsförslag B9-0421/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0378)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 35)

Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet
Resolutionsförslag B9-0402/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0379)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 36)

Inlägg:

Adrián Vázquez Lázara (ordförande för utskottet JURI) yttrade sig innan den första omröstningsomgången inleddes för att begära att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Denna begäran skulle gå till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy