Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2098(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0194/2020

Debatter :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Omröstningar :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Antagna texter :

P9_TA(2020)0380

Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel

3. EU:s strategi för klimatanpassning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2020) från Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till kommissionen: EU:s strategi för klimatanpassning (B9-0029/2020)

Lídia Pereira utvecklade frågan.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Marek Paweł Balt för S&D-gruppen, Nils Torvalds för Renew-gruppen, Pär Holmgren för Verts/ALE-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Petros Kokkalis för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, om EU:s strategi för klimatanpassning (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

Talare: Gabriele Bischoff (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 159.4 i arbetsordningen om sitt betänkande: Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy