Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0170(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0263/2020

Ingivna texter :

A9-0263/2020

Debatter :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0363

Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel

4. Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Tsvetelina Penkova för S&D-gruppen, Katalin Cseh för Renew-gruppen, och Jean-François Jalkh för ID-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 17.12.2020)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy