Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 22k
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles

5. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)
Prijedlog rezolucije B9-0424/2020.

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucije B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020 koje su podnijeli Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák i Loránt Vincze, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew, Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucije B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020 koje su podnijeli Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan i Janina Ochojska, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew, Hannah Neumann i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A9-0187/2020);

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranog kukuruza MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
Prijedlog rezolucije B9-0403/2020;

Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Izvješće o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju [2020/2084(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Održivo korporativno upravljanje
Izvješće o održivom korporativnom upravljanju [2020/2137(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0400/2020.

Parlament će glasovati o privremenom sporazumu o:

Inicijativa Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
Izvješće o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
Prijedlog rezolucije B9-0422/2020;

Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine [2020/2044(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 11 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13 sati.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti