Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0263/2020

Внесени текстове :

A9-0263/2020

Разисквания :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0363

Протокол
XML 4k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел

6. Сътрудничество на OLAF с Европейската прокуратура и ефективност на разследванията на OLAF ***II (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 17.12.2020 г.)

Изказаха се Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Sándor Rónai, Joachim Kuhs и Sabrina Pignedoli.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че не е било внесено нито едно предложение за отхвърляне, нито за изменение съгласно членове 67 и 68 от Правилника за дейността във връзка с позицията на Съвета на първо четене (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Във връзка с това актът се счита за приет (P9_TA(2020)0363).
(Приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 20)

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност