Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0263/2020

Indgivne tekster :

A9-0263/2020

Forhandlinger :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0363

Protokol
XML 3k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles

6. OLAF's samarbejde med EPPO og effektiviteten af OLAF's undersøgelser ***II (fortsat forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 17.12.2020)

Talere: Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Stanisław Brudziński for ECR-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Sándor Rónai, Joachim Kuhs og Sabrina Pignedoli.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte at der ikke var indgivet forslag om forkastelse i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 67 og 68 vedrørende Rådets førstebehandlingsholdning (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Retsakten ansås dermed for vedtaget (P9_TA(2020)0363).
(Bilaget ”Afstemningsresultater” for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 20)

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik