Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0170(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0263/2020

Ingivna texter :

A9-0263/2020

Debatter :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0363

Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel

6. Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II (fortsättning på debatten)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 17.12.2020)

Talare: Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Sándor Rónai, Joachim Kuhs och Sabrina Pignedoli.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisande eller ändringar hade lagts fram i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2020)0363).
(Bilagan ”Omröstningsreslutat” från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 20)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy