Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2912(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0426/2020

Συζήτηση :

PV 17/12/2020 - 8.1
CRE 17/12/2020 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0384

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

8.1. Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 και B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Οι Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker και Charles Goerens.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (B9-0424/2020)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (B9-0425/2020)· σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2020 (τροπολογίεςσημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου