Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2913(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0432/2020

Συζήτηση :

PV 17/12/2020 - 8.2
CRE 17/12/2020 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0375

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

8.2. Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 και B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Οι Nikolaj Villumsen και Reinhard Bütikofer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0431/2020 και B9-0432/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Οι Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu και Miriam Lexmann παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 και B9-0436/2020.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernard Guetta, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, μη εγγεγραμμένος, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg και Henrike Hahn.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου