Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 18k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 23 от протокола от 16.12.2020 г.)


8.1. Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)

Предложения за резолюция B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 и B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker и Charles Goerens.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 17.12.2020 г. (В9-0424/2020); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г. (В9-0425/2020); точка 6 от протокола от 18.12.2020 г. (изменения); точка 10 от протокола от 18.12.2020 г. (окончателно гласуване).


8.2. Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян

Предложения за резолюция B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 и B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen и Reinhard Bütikofer представиха предложенията за резолюция B9-0431/2020 и B9-0432/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu и Miriam Lexmann представиха предложенията за резолюция B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 и B9-0436/2020.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Bernard Guetta, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, независим член на ЕП, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg и Henrike Hahn.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 17.12.2020 г. (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г. (окончателно гласуване).


8.3. Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде

Предложения за резолюция B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 и B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers и Isabel Wiseler-Lima представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата Renew, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki и Karin Karlsbro.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 17.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност