Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 17k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles

8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 23 i protokollen af 16.12.2020).


8.1. Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)

Forslag til beslutning B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 og B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Özlem Demirel for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker og Charles Goerens.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 17.12.2020 (B9-0424/2020); punkt 15 i protokollen af 17.12.2020 (B9-0425/2020); punkt 6 i protokollen af 18.12.2020 (ændringsforslag); punkt 10 i protokollen af 18.12.2020 (endelig afstemning).


8.2. Tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur

Forslag til beslutning B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 og B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen og Reinhard Bütikofer forelagde beslutningsforslag B9-0431/2020 og B9-0432/2020.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu og Miriam Lexmann forelagde beslutningsforslag B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 og B9-0436/2020.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Bernard Guetta for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for GUE/NGL-Gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, løsgænger, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg og Henrike Hahn.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 17.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).


8.3. Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 og B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers og Isabel Wiseler-Lima forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for Renew-Gruppen, Marco Campomenosi for ID-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Mick Wallace for GUE/NGL-Gruppen, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki og Karin Karlsbro.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 17.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning)

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik