Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 17k
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles

8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 23 zapisnika od 16.12.2020..)


8.1. Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)

Prijedlozi rezolucija B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 i B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Lars Patrick Berg, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker i Charles Goerens.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (B9-0424/2020); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (B9-0425/2020); točka 6 zapisnika od 18.12.2020. (amandmani); točka 10 zapisnika od 18.12.2020. (konačno glasovanje).


8.2. Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang

Prijedlozi rezolucija B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen i Reinhard Bütikofer predstavili su prijedloge rezolucije B9-0431/2020 i B9-0432/2020.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu i Miriam Lexmann predstavili su prijedloge rezolucije B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Carles Puigdemont i Casamajó, nezavisni zastupnik, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg i Henrike Hahn.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).


8.3. Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh

Prijedlozi rezolucija B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers i Isabel Wiseler-Lima predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Campomenosi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki i Karin Karlsbro.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti