Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 17k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 23 protokołu z dnia 16.12.2020)


8.1. Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych

Projekty rezolucji B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 i B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki i Christian Sagartz przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker i Charles Goerens.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (B9-0424/2020); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (B9-0425/2020); pkt 6 protokołu z dnia 18.12.2020 r. (poprawki); pkt 10 protokołu z dnia 18.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


8.2. Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur

Projekty rezolucji B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen i Reinhard Bütikofer przedstawili projekty rezolucji B9-0431/2020 i B9-0432/2020.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu i Miriam Lexmann przedstawili projekty rezolucji B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó niezrzeszony, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg i Henrike Hahn.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


8.3. Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh

Projekty rezolucji B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers i Isabel Wiseler-Lima przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy Renew, Marco Campomenosi w imieniu grupy ID, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki i Karin Karlsbro.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności