Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 17k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel

8. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 23 zápisnice zo dňa 16.12.2020 .)


8.1. Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

Návrhy uznesenia B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 a B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker a Charles Goerens.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (B9-0424/2020); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (B9-0425/2020); bod 6 zápisnice zo dňa 18.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 18.12.2020 (záverečné hlasovanie) .


8.2. Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Návrhy uznesenia B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 a B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen a Reinhard Bütikofer uviedli návrhy uznesenia B9-0431/2020 a B9-0432/2020.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu a Miriam Lexmann uviedli návrhy uznesenia B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 a B9-0436/2020.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Bernard Guetta v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Salima Yenbou v mene skupiny Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezaradený poslanec, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg a Henrike Hahn.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).


8.3. Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesenia B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 a B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers a Isabel Wiseler-Lima uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Mick Wallace v mene skupiny GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki a Karin Karlsbro.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia