Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 17k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 23 i protokollet av den 16.12.2020.)


8.1. Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)

Resolutionsförslag B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 och B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki och Christian Sagartz redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Özlem Demirel för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker och Charles Goerens.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (B9-0424/2020); punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (B9-0425/2020); punkt 6 i protokollet av den 18.12.2020 (ändringsförslag); punkt 10 i protokollet av den 18.12.2020 (slutomröstning).


8.2. Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang

Resolutionsförslag B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 och B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen och Reinhard Bütikofer redogjorde för resolutionsförslagen B9-0431/2020 och B9-0432/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu och Miriam Lexmann redogjorde för resolutionsförslagen B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 och B9-0436/2020.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, grupplös, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg och Henrike Hahn.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag); punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


8.3. Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh

Resolutionsförslag B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 och B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers och Isabel Wiseler-Lima redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Frédérique Ries för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki och Karin Karlsbro.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag); punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy