Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0187/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0364

Протокол
XML 31k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

9. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)
Предложение за резолюция B9-0424/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 41)

Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян
Общо предложение за резолюция RC-B9-0432/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0375)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 32)

Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде
Общо предложение за резолюция RC-B9-0440/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0376)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 33)

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A9-0187/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0364)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 21)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (629 „за“, 51 „против“, 16 въздържали се)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Предложение за резолюция B9-0411/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0365)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 22)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411
Предложение за резолюция B9-0413/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0366)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 23)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4–5)
Предложение за резолюция B9-0414/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0367)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 24)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17–3)
Предложение за резолюция B9-0415/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0368)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 25)

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34–3)
Предложение за резолюция B9-0416/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0369)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 26)

Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
Предложение за резолюция B9-0403/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0370)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 27)

(Предложението за резолюция B9-0405/2020 отпада.)

Силна социална Европа за справедливи промени
Доклад относно силна социална Европа за справедливи промени [2020/2084(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0371)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 28)

Устойчиво корпоративно управление
Доклад относно устойчивото корпоративно управление [2020/2137(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0372)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 29)

Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0400/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0373)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 30)

Действие на Съюза за европейските столици на културата за годините 2020—2033 ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0374)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 31)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изменения на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства
Доклад относно измененията на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства [2020/2098(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(За текста на регламента се изисква квалифицирано мнозинство, а за тълкуванията и за предложението за решение се изисква обикновено мнозинство.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0380)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 37)

Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
Предложение за резолюция B9-0422/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0382)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 39)

Разисквания на комисията по петиции през 2019 г.
Доклад относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2019 г. [2020/2044(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0383)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 40)

(Заседанието беше прекъснато в 13.07 ч.)

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност