Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0035(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0187/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0364

Zápis
XML 26k
Čtvrtek, 17. prosince 2020 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

9. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR)
Návrh usnesení B9-0424/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 41)

Nucená práce a situace Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang
Společný návrh usnesení RC-B9-0432/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0375)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 32)

Írán, zejména případ laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové
Společný návrh usnesení RC-B9-0440/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0376)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 33)

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A9-0187/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0364)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 21)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (629 pro, 51 proti, 16 zdržení se)

Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Návrh usnesení B9-0411/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0365)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 22)

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411
Návrh usnesení B9-0413/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0366)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 23)

Geneticky modifikovaná kukuřice MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Návrh usnesení B9-0414/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0367)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 24)

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Návrh usnesení B9-0415/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0368)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 25)

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Návrh usnesení B9-0416/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0369)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 26)

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“
Návrh usnesení B9-0403/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0370)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 27)

(Návrh usnesení B9-0405/2020 se nebere v potaz.)

Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Zpráva o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci [2020/2084(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0371)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 28)

Udržitelná správa a řízení společností
Zpráva o udržitelné správě a řízení společností [2020/2137(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0372)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 29)

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0400/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0373)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 30)

Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2020)0374)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 31)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností
Zpráva o změnách jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(pro znění jednacího řádu se vyžaduje kvalifikovaná většina, pro výklady a návrh rozhodnutí prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0380)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 37)

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
Návrh usnesení B9-0422/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0382)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 39)

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019
Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019 [2020/2044(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0383)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 40)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:07.)

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí