Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0035(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0187/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0364

Protokol
XML 26k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

9. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)
Forslag til beslutning B9-0424/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 41)

Tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0432/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0375)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 32)

Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0440/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0376)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 33)

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A9-0187/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0364)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 21)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (629 for, 51 imod, 16 hverken/eller)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Forslag til beslutning B9-0411/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0365)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 22)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411
Forslag til beslutning B9-0413/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0366)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 23)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Forslag til beslutning B9-0414/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0367)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 24)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Forslag til beslutning B9-0415/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0368)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 25)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Forslag til beslutning B9-0416/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0369)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 26)

Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack
Forslag til beslutning B9-0403/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0370)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 27)

(Forslag til beslutning B9-0405/2020 bortfaldt).

Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
Betænkning om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling [2020/2084(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Dennis Radtke og Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0371)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 28)

Bæredygtig virksomhedsledelse
Betænkning om bæredygtig virksomhedsledelse [2020/2137(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0372)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 29)

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0400/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0373)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 30)

EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0374)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 31)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder
Betænkning om ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder [2020/2098(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

Kvalificeret flertal påkrævet for forretningsordenens tekst, simpelt flertal påkrævet for fortolkninger og forslaget til afgørelse

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0380)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 37)

EU-strategien for tilpasning til klimaændringer
Forslag til beslutning B9-0422/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0382)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 39)

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2019
Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2019 [2020/2044(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0383)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 40)

(Mødet afbrudt kl. 13.07.)

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik