Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0187/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0364

Notulen
XML 26k
Donderdag 17 december 2020 - Brussel

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

De verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR)
Ontwerpresolutie B9-0424/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 41)

Dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0432/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0375)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 32)

Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0440/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0376)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 33)

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A9-0187/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0364)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 21)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (629 voor, 51 tegen, 16 onthoudingen)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Ontwerpresolutie B9-0411/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0365)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 22)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en MON 87411
Ontwerpresolutie B9-0413/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0366)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 23)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Ontwerpresolutie B9-0414/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0367)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 24)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Ontwerpresolutie B9-0415/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0368)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 25)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Ontwerpresolutie B9-0416/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0369)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 26)

Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack"
Ontwerpresolutie B9-0403/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0370)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 27)

(Ontwerpresolutie B9-0405/2020 komt te vervallen.)

Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
Verslag over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities [2020/2084(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Dennis Radtke en Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0371)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 28)

Duurzame corporate governance
Verslag over duurzame corporate governance [2020/2137(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0372)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 29)

Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Ontwerpresolutie B9-0400/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0373)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 30)

Actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2020)0374)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 31)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden
Verslag over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden [2020/2098(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Vereiste gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van de verordening, vereiste gewone meerderheid voor de interpretaties en het voorstel voor een besluit)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0380)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 37)

EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
Ontwerpresolutie B9-0422/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0382)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 39)

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2019
Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2019 [2020/2044(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0383)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 40)

(De vergadering wordt om 13.07 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid