Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0035(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0187/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0364

Protokół
XML 25k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

9. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Projekt rezolucji B9-0424/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 41)

Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0432/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0375)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 32)

Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0440/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0376)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 33)

Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A9-0187/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0364)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 21)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (629 głosów za, 51 głosów przeciw, 16 głosów wstrzymujących się)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Projekt rezolucji B9-0411/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0365)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 22)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
Projekt rezolucji B9-0413/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0366)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 23)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Projekt rezolucji B9-0414/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0367)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 24)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Projekt rezolucji B9-0415/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0368)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 25)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Projekt rezolucji B9-0416/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0369)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 26)

Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości”
Projekt rezolucji B9-0403/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0370)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 27)

(Projekt rezolucji B9-0405/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
Sprawozdanie w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji [2020/2084(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współsprawozdawcy: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0371)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 28)

Zrównoważony ład korporacyjny
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego [2020/2137(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0372)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 29)

Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0400/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0373)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 30)

Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2020)0374)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 31)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(W głosowaniu nad treścią Regulaminu wymagana większość głosów posłów do Parlamentu, w głosowaniu nad wykładnią i projektami decyzji wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0380)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 37)

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Projekt rezolucji B9-0422/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0382)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 39)

Prace Komisji Petycji w roku 2019
Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0383)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 40)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.07.)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności