Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0035(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0187/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0364

Proces-verbal
XML 26k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

9. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)
Propunere de rezoluție B9-0424/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 41)

Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0432/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0375)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 32)

Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0440/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0376)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 33)

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A9-0187/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0364)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 21)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (629 pentru, 51 împotrivă, 16 abțineri)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Soia modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Propunere de rezoluție B9-0411/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0365)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 22)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411
Propunere de rezoluție B9-0413/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0366)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 23)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Propunere de rezoluție B9-0414/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0367)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 24)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Propunere de rezoluție B9-0415/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0368)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 25)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Propunere de rezoluție B9-0416/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0369)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 26)

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
Propunere de rezoluție B9-0403/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0370)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 27)

(Propunerea de rezoluție B9-0405/2020 a devenit caducă.)

O Europă socială puternică pentru tranziții juste
Raport referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste [2020/2084(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Dennis Radtke și Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0371)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 28)

Guvernanța corporativă sustenabilă
Raport referitor la guvernanța corporativă sustenabilă [2020/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0372)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 29)

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
Propunere de rezoluție B9-0400/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0373)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 30)

Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0374)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 31)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
Raport privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale [2020/2098(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Majoritate calificată necesară pentru textul Regulamentului de procedură, majoritate simplă necesară pentru interpretări și propunerea de decizie)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0380)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 37)

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
Propunere de rezoluție B9-0422/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0382)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 39)

Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019
Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 [2020/2044(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0383)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 40)

(Ședința a fost suspendată la 13.07.)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate